En idé- och innovationstävling

Pitcha din affärside för vår expertjury den 23 Oktober på Innovatum i Trollhättan.
Priser till ett värde av ca 250.000 sek

0 Dagar0 Timmar0 Minuter0 Sekunder

Så här går det till

 • Anmälan sker genom att fylla i formuläret på denna sida.
 • Alla som lämnar in sina idéer får en kort skriven återkoppling och blir inbjudna till en genomgång om hur man bäst pitchar sin idé och förklarar en affärsmöjlighet.
 • Arrangörerna väljer ut de bästa idéerna som sedan blir inbjudna att pitcha inför en expertjury. Juryn består av kvalificerade experter inom redovisning, affärsjuridik, revision, marknadsföring, försäljning, teknik, affärsutveckling, finansiering etc.
 • 23 Oktober, final där de utvalda finalisterna pitchar sin idé för juryn på Innovatum i Trollhättan.

Tävlingskriterier

 • Deltagande personer / idéer skall ha anknytning till någon av Fyrbodals 14 kommuner
 • Kunna närvara på tävlingsdagen den 23 oktober på Innovatum i Trollhättan
 • Tävlande idé får inte vara i bolagsform eller vara tidigare testad av en inkubator, Almi Företagspartner eller NyföretagarCentrum någonstans i vårt land.

Första priset

 • "Vinn ditt bolag" – värde 50 000 kr. Finansieras av partnerföretag till #grow4bodal och förmedlas av PwC
 • Tid och kostnad för denna hantering plus rådgivning inom ägarrelaterade frågor, till ett värde av ca 15 000 sek.
 • Innovatums StartUpmiljö - delta i inkubatorprocessen Business Preparation under sex månader till ett värde av ca 150 000 kr.
 • Redovisningsgenomgång, upplägg av bolaget i redovisningssystem, den första löpande bokföringen under sex månader. Värde 5 000 kr.
 • Från Jansson & Norin juristfirma kommer följande pris: Tre timmes juridisk rådgivning där deltagaren kan få med sig några grundläggande tips om vad man bör tänka på ur ett juridiskt perspektiv utifrån sin idé eller när man startar eget med andra personer. Värde ca 5 000 kr.
 • Från reklambyrån kommer följande pris: ‪En två timmars utvecklingslunch med två meriterade AD och copywriter för vidareutveckling kring kommunikativa delar i pitch och uppstartsarbete. Berätta om din idé och få hjälp att utveckla denna kommunikativt på flera olika plan. Värde 5000 kr.
 • Från Combitech AB kommer följande pris: ‪Konsulttid för att bedöma produkt och produktutveckling. Värde 5000 kr.
 • Från AWA Patent kommer följande pris: Tre timmes juridisk rådgivning för innovationsgranskning av produkt/tjänst. För att kunna gå vidare med nyhetsgranskning, verifiering, prototyp, experthjälp inom teknik, juridik m.m. Värde 5 000 kr.
 • Från Söderberg & Partners kommer följande pris: ‪Tid för att bedöma risk och behov av försäkringslösningar avseende företaget, egendom, leverans, varor, sjukdom, pensioner och liv.
 • Banken, SEB eller Swedbank, ger en genomgång, upplägg av bolaget med konton, kort etc.

Övrigt

Alla pitchade idéer och deras entreprenörer kommer att få möjlighet till fortsatt stöd utifrån sina förutsättningar.

Medarrangörer